Oční, tělní i kombinované

bezpečnostní sprchyNespoléhejte na náhodu. Zajistěte své zaměstnance havarijními sprchami.

Základní zásada BOZP: Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Hlavním smyslem pak je prevence, předcházení možným rizikům. Jejím nedodržením se vystavuje značným sankcím zejména tehdy, došlo-li již k nehodě a její následky mohly být menší či zcela eliminovány, kdyby v dosahu bylo centrum záchrany – tělní či oční sprcha nebo alespoň vymývačka.

V nabídce firmy BangCo naleznete bezpečnostní oční, tělní i kombinované sprchy, vhodné pro vnitřní i venkovní použití a také další produkty k zajištění bezpečnosti práce na pracovišti - oční vymývačky, stanice první pomoci a jiné.

Naše řešení striktně odpovídají příslušným normám ČSN EN 15154-1-4 a ANSI Z358.1.

 

Oční a tělní sprchy

Oční vymývačky

Bezpečnost práce

Tankové sprchy

Dekontaminační kabiny

Bezpečnostní nádoby

 

Kontakt